Opzet van de dag

 Ochtend

09:00 uur Ontvangst  
09.30 uur

Opening, kennismaking en inleiding op het programma 

door: Pieter Delleman - Adviseur Parkeren bij Spark

10:00 uur

De parkeerbehoefte

 • Waarom parkeernormen
 • Methodiek totstandkoming
 • Interpretatie van Landelijke kencijfers
 • Recente ontwikkelingen in daadwerkelijke parkeerbehoefte van doelgroepen/functies
 • Sterk in ontwikkeling: fietsparkeernormen


Trainer: Martin BlankendaalAdviseur Parkeren bij Spark 

10:50 uur  Pauze
 11:05 uur

 Van parkeernorm naar parkeereis

 • De parkeernormennota: zoveel soorten, zo veel smaken
 • Vertaling van landelijke kencijfers naar lokale normen
 • Werken met een toepassingskader en beleidsregels
 • ‘Afpel’-model 
 11:45 uur

 Vingeroefening: het berekenen van de parkeereis aan de hand van een casus:

Inbreiding van een kleine woonwijk


 • Algemeen: berekenen normatieve parkeerbehoefte
 • Complexiteit 1: verwerking van mobiliteitsconcept
 • Complexiteit 2: verwerking van aanvullende capaciteit buiten de ontwikkeling
 • Complexiteit 3: verrekenen van een herontwikkeling
 12.30 uur  Lunch

 Middag 

13.30 uur        Nabespreking workshop
13.45 uur

Parkeernormen en -eisen: jurisprudentie

 • Oude werkwijze: in bestemmingsplan paragraaf parkeernormen
 • Nieuwe werkwijze: dynamische verwijzing naar separate nota
 • Vooruitkijken naar nieuw beleid (Omgevingswet)
 • Effecten op nabijgelegen gebieden
 • DAEB (diensten van algemeen economisch belang) vraagstuk
 • Voorwaardelijke verplichtingen in het bestemmingsplan
 • Jurisprudentie: diverse casussen doorgelicht, lessons learned 
14:30 uur

Omgaan met nieuwe ontwikkelingen in de parkeereis

 • Het mobiliteitsplan
 • Verschijningsvorm en effecten op gebruik
 • Flexibilisering gebruik bestaande voorzieningen
 • Speciale doelgroepen en verwacht autobezit (deelauto's)
 • Gefaseerde ontwikkelingen 
 • Functiewijzigingen en verrekeningen


Trainer: Martin Blankendaal - adviseur parkeren bij Spark 

15:30 uur  Pauze
 15:45 uur

De initiatiefnemer en begrip voor flexibele parkeereis 

 • Hoe kijken ontwikkelaars tegen de parkeereis aan en hoe zou de dialoog met de gemeente gevoerd moeten worden? 
 • Bespreking van een aantal projecten
 • Casus: de mobiliteitshub in de praktijk
 16:15 uur

Borgen van afspraken

 • Vastleggen in POET (Parkeren Op Eigen Terrein) lijst en beheer van de lijst
 • Vastlegging in contracten, toepassing van kettingbeding en toezicht op de werking
 • Afkopen in een parkeerfonds: mogelijkheden, voor- en nadelen 
 • Plan B en monitoring
 17.00 uur  Einde