Inzicht in methodiek van parkeernormering 

De uitdagingen van vandaag vragen om een oplossing die toekomstbestendig is. U wilt een parkeereis ontwikkelen die recht doet aan de bestaande parkeerdruk en mee kan bewegen met toekomstige ontwikkelingen. 

In deze training bieden wij u inzicht in de methodiek van parkeernormering en de vertaling naar uw praktijk om te komen tot een parkeereis die recht doet aan de bestaande parkeerdruk en mee kan bewegen met toekomstige ontwikkelingen. 

U krijgt instrumenten aangereikt en oefent met de toepassing aan de hand van concrete praktijkvraagstukken. 

Een groot deel van het cursusprogramma is gewijd aan het werken met praktijkcasussen.  
 
  • U leert hoe de kencijfers tot stand zijn gekomen en wat dat betekent voor de toepassing 
  • U ontvangt de nieuwste updates m.b.t.het juridisch kader voor parkeernormenbeleid 
  • U leert hoe u het normenkader praktisch kunt toepassen
  • U leert vanuit verschillende standpunten naar de parkeeropgave te kijken
  • U leert uw aanpak te onderbouwen en zo nodig te verdedigen in een belangentegenstelling
  • U leert ervaringen van collega-gemeenten te plaatsen in uw eigen context
  • U krijgt daarmee inzicht in de complexe situatie en tools om morgen mee aan de slag te gaan