Reacties


Uit de inhoudelijke discussies gedurende de dag kan opgemaakt worden dat het onderwerp parkeernormen zeer actueel is. Met de woningbouwopgave in het achterhoofd, is vanuit gemeenten met name behoefte aan een verdere concretisering van de mogelijkheden van nieuwe mobiliteitsoplossingen en op de hoogte en toepassing van parkeernormen. Denk hierbij aan deelauto’s en het MAAS-concept. Enerzijds hebben gemeenten de ambitie om mee te bewegen met dit soort nieuwe mobiliteitsoplossingen, anderzijds zijn zij waakzaam voor de mogelijk negatieve en nu nog onbekende effecten. Met name het onderwerp borging speelt hierbij een cruciale rol. De mogelijkheden voor het SMART formuleren van afwijkende afspraken bij het gebruik van private of openbare parkeercapaciteit buiten de ontwikkelingslocatie komen tijdens de training nadrukkelijk aan de orde.

 

Natuurlijk blijkt iedere keerMaaike de Wit over juridische aspecten dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten. Wanneer er meer ruimte is blijkt de noodzaak tot innovatieve parkeeroplossingen kleiner te zijn. Maar ook in deze gevallen is er altijd de noodzaak tot maatwerk: zelf nadenken over reële parkeernormen die passen bij het programma van de ontwikkeling en de locatie waar deze moet gaan plaatsvinden.

Reacties van deelnemers

'Prima en afwisselde cursus met diverse 'inkijken''

'Eindelijk een cursus waar ik écht wat aan heb. Dank je wel!'

'Goed georganiseerd en prima dosering van kennis, informatie, discussie en casuïstiek'

 

 

Reacties